Βραβεία

Berlin Global Olive Oil Awards 2020

Goutis Estate

Balanced

Πλατινένιο βραβείο

———————————

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Bella Vista

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Sea Breeze

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Fresh

Χρυσό βραβείο

 

Goutis Estate

Blossom

Αργυρό βραβείο

———————————

OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition 2020

Goutis Estate

Intense

Χρυσό βραβείο / Καλύτερο της Ελλάδας

———————————

Goutis Estate

Bella Vista

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Premium

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Blossom

Αργυρό βραβείο

———————————

NYIOOC World Olive Oil Competition 2020

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό βραβείο

 

London International Olive Oil Competition 2019

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Metron

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Bella Vista

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Premium

Χρυσό βραβείο

———————————

OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition 2019

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Blossom

Αργυρό βραβείο

NYIOOC World Olive Oil Competition 2019

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Metron

Χρυσό βραβείο

———————————

London International Olive Oil Competition 2018

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Fresh

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Sea Breeze

Χρυσό βραβείο

———————————

OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition 2018

Goutis Estate

Bella Vista

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Fresh

Χρυσό βραβείο

———————————

NYIOOC World Olive Oil Competition 2018

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό βραβείο

———————————